ادامه مطلب
با Robots.txt و پنالتی احتمالی آن آشنا شوید!
۱۳ تیر ۱۳۹۷

فایل Robots.txt چیست؟ آیا باعث پنالتی وبسایت میشود؟