ادامه مطلب
نصب المنتور
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

جلسه سوم: آموزش نصب المنتور و مراحل اولیه راه اندازی آن